SERVEIS

AJUNTAMENTS I COMPANYIES D'AIGUES

Detectem fuites d’aigüa per a les companyies subministradores d’aigüa en pobles i ciutats.

Treballem amb les principals empreses subministradores d’aigüa i per a petits ajuntaments, realitzant controls complets de tota la xarxa d’aigüa, a més de treballs puntuals de fuites concretes.

Mitjans tècnics: disposem de vehicles completament equipats per a realitzar els treballs de localització de fugues d’aigüa en el carrer i dels equips més avançats del mercat, com correladors, data-logger, geòfons, detecció de fugues amb gas traçador, etc.

Mitjans humans: els nostres tècnics tenen més de 10 anys d’experiència en el sector de les fugues d’aigüa, detectant fugues en canonades de subministrament d’aigüa i transport.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

HOTELS I VIVENDES

Detectem fuites en tot tipus de xarxes d’aigua potable d’hotels i vivendes.

Realitzem una inspecció a totes les canonades d’aigua de l’edifici amb els sistemes més moderns, com infra-rojos, gas traçador, equips acústics, etc.

Mitjans tècnics: els nostres vehicles estan completament equipats per a realitzar els treballs de localització de fugues en xarxes contra incendi, i dels equips més avançats del mercat.

Mitjans humans: els nostres tècnics tenen més de 10 anys d’experiència en el sector de fugues d’aigua.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

PISCINES I PARCS AQUÀTICS

Detectem fugues en tot tipus de piscines i parcs aquàtics, per empreses de manteniment i contrucció de piscines i també per a particulars.

El servei que oferim per a la detecció de fugues en piscines es basa en dues fases:

1.- Control de tots els circuits de la piscina.

2.- Obra i afegits de la piscina.

Mitjans tècnics: disposem de vehicles completament equipats per realitzar els treballs de localització de fuites en piscines i dels equips més avançats del mercat.

Mitjans humans: els nostres tècnics tenen més de 10 anys d’experiència en el sector de les fuites d’aigua.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

XARXES CONTRA INCENDIS

Detectem fugues en tot tipus de xarxes contra incendi, ja siguin de ferro o polietilé.

Disposem dels sistesmes de detecció de fugues d’aigua en xarxes d’incendi més avançats per detectar tot tipues de fugues encara que la canonada estigui a molta profunditat i/o sota lloses de formigó.

Mitjans tècnics: els nostres vehicles estàn completament equipats per realitzar els treballs de localització de fuites en xarxes contra incendi i dels equips més avançats del mercat.

Mitjans humans: els nostres tècnics tenen més de 10 anys d’experiència en el sector de les fuites d’aigüa.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

SISTEMES DE REG

Detectem fuites en tot tipus de xarxes d’aigua de reg com parcs i jardins.

Realitzem una inspecció a totes les canonades de reg amb els sistemes més moderns, com gas traçador, equips acústics, etc.

Mitjans tècnics: els nostres vehicles estàn completament equipats per a realitzar els treballs de localització de fuites en xarxes de reg i dels equips més avançats del mercat.

Mitjans humans: els nostres tècnics tenen més de 10 anys d’experiència en el sector de les fugues d’aigua.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

CANONADES DE CALEFACCIÓ

Detectem i reparem fuites en sistemes de calefacció.

Oferim la millor solució per a fuites en calefaccions. Amb un sistema més que provat i contrastat, acabem amb qualsevol tipus de fuga sense necessitat d’obres i de manera indefinida.

Els avantatges del nostre sistema reparador (solució líquida per al segellat de fugues de calefacció) són:

 • Fiabilitat cent per cent. El segellat de les fugues és de caràcter permanent.
 • Rapidesa en el servei. La nostra solució s’aplica en un breu espai de temps.
 • Estalvi. Gastarà molts menys diners solucionant el problema a la primera.
 • Satisfacció. Sense necessitat d’obres, de manera neta i segura..

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

CANONADES DE GAS

Injecció de resines segellants en canonades de gas.

Oferim la millor solució per fuites en instal·lacions de gas. Amb un sistema més que provat i contrastat, acabem amb qualsevol tipus de fuga sense necessitat d'obres i de manera indefinida.

Els avantatges del nostre sistema reparador (solució líquida per al segellat de fuites de gas) són:

 • Fiabilitat cent per cent. El segellat de les fuites és de caràcter permanent.
 • Rapidesa en el servei. La nostra solució s'aplica en un breu espai de temps.
 • Estalvi. Gastarà molt menys diners solucionant el problema a la primera.
 • Satisfacció. Sense necessitat d'obres, de manera neta i segura.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

ESTALVI D'AIGUA

Generem estalvi en la seva factura d’aigua a través de bones pràctiques i tecnologia.

En aquests temps on l’aigua cada vegada costa més, és precis que les empreses i els seus treballadors valorin aquest bé escàs i integrin en la seva activitat principis d’estalvi i eficiència..

Amb la nostra experiència i la millor tecnologia podem oferir un servei de reducció en el consum. Amb això, reduirem la despesa que suposa el malbaratament de l’aigua que, a més, cada dia és més costosa.

Establim una política d’ús eficient i estalvi d’aigua a través de:

 • L’identificació i evaluació dels seus diversos consums d’aigua.
 • L’introducció de tècniques i equips estalviadors d’aigua.
 • L’informació i participació dels treballadors de la seva empresa en el bon ús de l’aigua.
 • La comptabilitat i control del consum diari d’aigua.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

FILTRACIONS D'AIGUA EN EDIFICIS

Detectem el punt exacte de les filtracions de pluja en terrasses.

La nostra empresa té més de 25 anys d'experiència en la localització de fuites i filtracions d'aigua en edificis, no trenquem res.
Determinem el punt precís de la pèrdua i, en disminuir les trencaments, s'aconsegueix estalviar diners tant en les hores de reparació com en el cost de reposició de materials. A més si treballem en una empresa o negoci afectem la seva activitat el menys possible, i en el cas un particular pateix menys tot el destorb que suposa tenir els operaris a casa, acabant l'obra.

La tecnologia que utilitzem és 100% efectiva, ràpida i neta i sense necessitat d'obres.

Garantim el nostre treball, i en el suposat cas que no detectem la filtració o fuita d'aigua no facturaríamos nostre servei.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

CANONADES ASPIRACIÓ CENTRALITZADA

Vam detectar fuites o trencaments en canonades d'aspiració centralitzada.

Qualsevol objecte punxant o fins i tot si es aspiren brases, pot danyar els tubs d'aspiració centralitzada no permetent fer un buit correcte al sistema i la força d'aspiració seria nul·la o ineficaç.

En servifugas tenim tècnics que tenen més de 10 anys d'experiència en el sector de les fuites en canonades.

La tecnologia que utilitzem és 100% efectiva, ràpida i neta i sense necessitat d'obres.

Alguns dels nostres clients que confien des de fa anys en els nostres serveis:

Leave a comment